tanıtım

ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI

Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Tanıtım


            Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
, biyoteknoloji, tıbbi biyoteknoloji, farmasötik biyoteknoloji enzim ve mikrobiyal biyoteknoloji, bitki biyoteknolojisi, hayvan biyoteknolojisi başta olmak üzere genomik ve proteomik gibi geniş faaliyet alanlarını kapsayan disiplinlerarası bir anabilim dalıdır.
            Farmasötik Biyoteknoloji alanında son yıllarda sürdürülen çalışmalar; hastalık etkenlerinin protein ve gen düzeyinde belirlenmesi, tanı amaçlı moleküllerin üretilmesi, rekombinant antikor ve peptit yapıların geliştirilmesi, farmasötik biyoteknoloji kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin (rekombinant DNA teknoloji ile üretilen protein yapıda ilaçlar, monoklonal antikorlar, biyobenzer ilaçlar), immünofarmasötiklerin (aşılar), hastalıkların tedavisine yönelik olarak biyopolimer mikrokürelerin üretimi, insan primer ve erişkin kök hücrelerinin üretimi ve karakterizasyonu, koruma ve tedavi amaçlı hücresel teknolojilerin ve aşı teknolojisinin geliştirilmesi, kök hücre kökenli ilaçların, DNA taşıyıcı nanomalzemeler ve biyopolimerlerin üretimi, ilaç taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi ve doku mühendisliği şeklinde sıralanabilir.

 

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Tanıtım

            Farmasötik Teknoloji, doğal, yarı sentetik ve sentetik kaynaklı etkin maddelerin farmasötik dozaj formları halinde hazırlanması, kontrolü, klinik uygulamaları ve bunların yasal düzenlemeleri ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Farmasötik Biyoteknoloji alanında son yıllarda sürdürülen çalışmalar; hastalık etkenlerinin protein ve gen düzeyinde belirlenmesi, tanı amaçlı moleküllerin üretilmesi, rekombinant antikor ve peptit yapıların geliştirilmesi, farmasötik biyoteknoloji kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin (rekombinant DNA teknoloji ile üretilen protein yapıda ilaçlar, monoklonal antikorlar, biyobenzer ilaçlar), immünofarmasötiklerin (aşılar), hastalıkların tedavisine yönelik olarak biyopolimer mikrokürelerin üretimi, insan primer ve erişkin kök hücrelerinin üretimi ve karakterizasyonu, koruma ve tedavi amaçlı hücresel teknolojilerin ve aşı teknolojisinin geliştirilmesi, kök hücre kökenli ilaçların, DNA taşıyıcı nanomalzemeler ve biyopolimerlerin üretimi, ilaç taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi ve doku mühendisliği şeklinde sıralanabilir.

 

            Farmasötik Teknoloji, doğal, yarı sentetik ve sentetik kaynaklı etkin maddelerin farmasötik dozaj formları halinde hazırlanması, kontrolü, klinik uygulamaları ve bunların yasal düzenlemeleri ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

            Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Araştırma AlanlarıFormülasyon Tasarımı, Optimizasyon Teknikleri,  Stabilite Çalışmaları, Katı Dozaj, Şekillerinin Formülas

            Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Araştırma Alanları; Formülasyon Tasarımı, Optimizasyon Teknikleri,  Stabilite Çalışmaları, Katı Dozaj, Şekillerinin Formülasyonu, İn Vitro İncelenmesi, Topik Uygulanan Yarı Katı Sistemlerin Formülasyonu, İn Vitro- İn Vivo İncelenmesi, İlaç Taşıyıcı Yeni Sistemlerin (Mikroküreler, Nanoküreler) Formülasyonu, İn Vitro- İn Vivo İncelenmesi, İlaç Endüstrisinde Kalite, Kalite Güvencesi, Validasyon, ISO Standartları ve Belgelendirme.